בחודש ינואר 2017 (לפני כשנה!), פרסמנו ניתוח של בחינת המועצה בביקורת של מועד חורף 2016 ,בו צפינו את השינויים שעתידיים להיות במבנה בחינות המועצה, להלן ציטוט מתוך ההקדמה שכתבנו:

 

“בעקבות קול קורא שפרסמה מועצת רואי החשבון לפני כשנה בנושא בחינת המועצה בביקורת צפוי שינוי משמעותי בדפוסי הבחינה החל מהמועד הבא (קיץ 2017 ואילך). לאור השינוי האמור אנחנו צופים שיהיו שינויים משמעותיים במבנה הבחינות, בהרכב השאלות ובדרישות מהסטודנטים החל ממועד קיץ 2017”.

 

“אנו מעריכים שבחינות המועצה יתנו משקל גבוה יותר לשאלות עומק בביקורת ולשאלות הדורשות הבנה משמעותית של הביקורת. כמו כן, לא צפויות לחזור על עצמן שאלות שהיו בשנים קודמות. צפוי שיהיה שינוי במבנה השאלות (לדוגמא: במקום לתת בנתוני השאלה אירועים ולשאול לגבי השפעתם על סוגיית העסק החי, ינתנו בשאלה דוחות כספיים תמציתיים של החברה והסטודנט יצטרך לציין מהם סימני האזהרה העולים מהדוחות לגבי סוגיית העסק החי…). לדעתנו, סטודנטים יצטרכו לבצע שינויים משמעותיים באופן הלימוד שלהם ובהרגלי הלמידה על מנת לעבור בהצלחה את הבחינה.”

 

תוכלו לראות את הניתוח המקורי המלא במאגר הידע בלשונית ניתוח בחינות מועצה בביקורת, חורף 2016 אנו מפנים אתכם לעיין בבחינת המועצה בביקורת מועד חורף 2017  ולהיווכח שכל מה שצפינו אכן התרחש!

 

יתירה מכך, שימו לב לשאלה 2 בבחינה זו שבה נכללו נתונים מתוך הדוחות של חברה ציבורית הכוללים סימני אזהרה. בשאלה נדרשו סטודנטים לזהות את סימני האזהרה העולים מהדוחות ולתת להם מענה ביקורת…. הלא זה בדיוק מה שצפינו לפני שנה ואף כתבנו זאת ונתנו לכך דגש – ראה קטע צבוע בצבע תכלת לעיל.

 

יכולנו לצפות את העתיד רק בזכות העובדה שכל מה שאנחנו עושים ב– 17 השנים האחרונות הוא ביקורת. אנחנו עושים ביקורת, חיים ביקורת ונושמים ביקורת 7/24 . אנחנו לא ניזונים משמועות, לא פועלים לפי טרנדים ולא מדברים בסיסמאות…

 

כחלק מזיהוי השינויים, נערכנו בהתאם: עידכנו את הספרים ואת הקורסים שלנו, עדכנו את האתר שלנו בנוגע לשינויים הצפויים בבחינות המועצה בביקורת, כתבנו שאלות חדשות שעוסקות בניתוח נתונים כספיים בהם הסטודנטים נדרשים לנתח ולהבין את המידע הכלול בהם לצורך ביצוע הביקורת והוספנו שאלות עומק בנושאים רבים הקשורים לתכנון וביצוע הביקורת.

 

להלן פירוט של שאלות שנכללו בבחינת המועצה האחרונה ושאלות דומות ובמבנה דומה שנכללו בספר ההכנה שלנו לבחינה בביקורת (בצפייה דרך הטלפון, ניתן לגלול את הטבלה שמאלה כדי לראות את נושא השאלה ואת המענה שנתנו לה בספר):

שאלות דומות לשאלות שהיו בבחינה והופיעו בספר ההכנה השלם (רו"ח ארז כהן)
מועד קיץ 2018

שאלהנושא השאלהמענה שנכלל בספר ההכנה שלנו
1דוח סקירה משובשבספר נכלל פרק שלם של שאלות הכוללות דוחות סקירה משובשים בדומה לשאלה שהיתה בבחינה
2היבטי ביקורת הקשורים לדוח תזרים מזומניםבספר נכללו שתי שאלות שכללו נתונים מדוחות תזרים מזומנים של חברה והסטודנטים נדרשו לזהות את סיכוני הביקורת העולים מהם ואת מענה הביקורת הנדרש
3נהלים אנליטייםבספר נכלל פרק בנושא זה, לרבות שאלה עם נתונים מספריים של חברה שבה נדרשו הסטודנטים לבצע ניתוחים אנליטיים, לזהות סיכוני ביקורת הנובעים מהם ולתת מענה ביקורת. שאלה במבנה דומה וברמת קושי דומה לזו שנכללה בבחינה
4שאלה מסוג "דיון מקצועי" המתקיים בין רואי חשבון במגוון נושאי ביקורת בסיסייםבספר נכללו עשרות שאלות במבנה דומה וברמת קושי גבוהה יותר
5מגוון שאלות קצרות בנושאים שוניםבספר נכללות מעל ל – 50 שאלות קצרות במבנה דומה ובנושאים מגוונים
6היבטי ביקורת בחברות ציבוריותבספר פרק נרחב בנושא של היבטי ביקורת בחברות ציבוריות וממשל תאגידי הכוללים, בין היתר, התייחסות לנושאים שעלו בשאלה
7מתודולוגיית הביקורתהספר כולל התייחסות נרחבת לנושא זה, לרבות דגש שניתן לנושא בכל הקורסים של מיומנות
8אומדנים – הפרשה לאחריות מוצרבספר נכלל פרק שלם בנושא זה, שכלל שאלות ברמת קושי גבוהה שהכינו את הסטודנטים לרמת הקושי שנדרשה בבחינה
9מערכות מידע ממוחשבותבספר הקורס נכלל פרק ייעודי נרחב בנושא מערכות מידע. בפרק זה ניתן מענה מלא לנושאים הקשורים למערכות מידע וכן הוא כולל מגוון שאלות ברמת קושי גבוהה מזו שנדרשה בבחינה
10מגוון שאלות קצרות בנושאים שונים ומונחים בביקורתהספר כולל פרק בנושא מונחים ומושגים בביקורת וכן מגוון רחב מאוד של מעל ל – 50 שאלות קצרות במבנה דומה ובנושאים מגוונים

הסטודנטים שלנו הגיעו ערוכים ומוכנים לבחינה בביקורת!

הסטודנטים שלנו לא הופתעו מאופי השאלות ומסגנונם, הם ידעו כיצד לגשת לשאלות וכיצד להתמודד איתם, כל זאת מכיוון שהם נחשפו לשאלות דומות במסגרת הקורסים וספרי הקורס ומכיוון שהם הגיעו לבחינה כשהם מצויידים בכלים מתאימים למענה לבחינה מסוג זה.

יעידו על כך עשרות התודות שקיבלנו מיד לאחר הבחינה במיילים, בהודעות, בווטסאפ בפייסבוק ובטלפון. תגובות שמחממות את הלב וגורמות לנו לרצות ולהמשיך לפתח כלים נוספים שיסייעו לכם הסטודנטים לעבור את הבחינה בהצלחה.

השינויים הצפויים בבחינה בביקורת, מועד קיץ 18′

במיקוד לבחינת המועצה בביקורת שפורסם ע”י מועצת רואי החשבון לקראת הבחינה שהייתה בחורף 2017, הודיעה המועצה כי החל ממועד קיץ 2018, מס’ השאלות בבחינה יהיה בין 8 ל – 10 ומתוכן יהיו שאלות אמריקאיות במשקל של 20%.

ב – 11 במרץ 2018, פורסם מיקוד מתוקן  לבחינה בביקורת ובו נקבע  שלא יחול שינוי במבנה הבחינה בביקורת.

להערכתנו, שינוי זה נדחה בשל הטענות שנשמעות על השינויים שהיו בבחינה בפיננסית ובבחינה בביקורת, מאז מועד קיץ 17′,  והניסיון להחזיר את הדברים לאיזון בטרם ימשיכו בשינויים נוספים.

 

השינויים הצפויים בבחינה בביקורת בעתיד (טרם נקבע מועד)

צפוי ששאלות מסוג “ענה בקצרה” יוחלפו בבחינות הבאות בשאלות אמריקאיות. משקל השאלות יהיה עד 20% מהניקוד. שאלות אלו מצריכות הבנת הביקורת לעומק במטרה לבחור את התשובה המתאימה ביותר מבין מספר תשובות אפשריות.   בנוסף, קיימת סבירות גבוהה שמבנה הבחינה ישתנה באופן שיהיו פחות מ – 10 שאלות בבחינה (כ-8 שאלות) ושהשאלות שיינתנו יהיו מקיפות יותר וידרשו יכולות ניתוח משמעותיות והבנה עמוקה יותר של הביקורת. שינויים אלו דורשים היערכות מתאימה של הסטודנטים על מנת שיוכלו להתמודד בהצלחה עם הבחינה הצפויה. אנו צופים שבעוד מס’ שנים הבחינות הנוכחיות יוחלפו בבחינות ממוחשבות – על כך הוצאנו הודעה מפורטת לפני יותר משנה ונוסיף ונעדכן ככל שיידרש בהמשך. בהתאם לכך אנו פועלים לעדכון ספרי הלימוד ומערכי ההרצאות באופן שיינתן מענה מלא לשינויים הצפויים.

אז אם אתם רוצים להגיע מוכנים לבחינת המועצה הקרובה בביקורת, אם אתם לא רוצים להיות מופתעים מהבחינה הבאה, אם אתם רוצים לקבל כלים אמיתיים להתמודד עם הבחינה בהצלחה – הירשמו לקורסים שלנו.

מיומנות – להגיע מוכנים לבחינה!

 

בחזרה לדף הבית

לפרטים על קורס הכנה מקיף בביקות

לפרטים על הקורס המקוצר בביקות

לעמוד ספרי הלימוד