פורסם בחודש ינואר 2017

לפני כשנה פרסמה מועצת רואי חשבון קול קורא לאיתור כותבים חדשים לבחינות המועצה.

הליך האיתור הסתיים וכותבים חדשים נבחרו. מועד קיץ 2017 יהיה המועד הראשון בו בחינות המועצה יערכו על ידי הכותבים החדשים.

השינויים הצפויים

שינויים צפויים בשני שלבים: שינויים בשלב המיידי (להלן: “שלב א”) שיורגשו כבר במועד הבחינה בביקורת של קיץ 2017 ושינויים שיחולו בשלב מאוחר יותר שטרם נקבע (להלן: “שלב ב”).

 

שינויים בשלב המיידי (שלב א’) – קיץ 2017:

אנו מעריכים שבחינות המועצה יתנו משקל גבוה יותר לשאלות עומק בביקורת ולשאלות הדורשות הבנה משמעותית של הביקורת. כמו כן, בעבר היו מקרים רבים של שאלות שחזרו על עצמן. להערכתנו, לא צפויות לחזור על עצמן שאלות שהיו בשנים קודמות.

צפוי שיהיה שינוי במבנה השאלות. להלן דוגמאות לשינוי בתפיסת הבחינה ובמבנה השאלות שעשויים לחול כבר במועד קיץ 2017:

  1. במקום לתת בנתוני השאלה אירועים ומצבים בהם נתקל רואה החשבון בעת ביקורת ולדרוש מהסטודנטים לציין את השפעתם על סוגיית העסק החי, יינתנו בשאלה תמצית דוחות על תזרימי המזומנים והסטודנט יצטרך לציין מהם סימני האזהרה העולים מהדוחות לגבי סוגיית העסק החי.
  2. במקום לתת בשאלה נתונים אודות אירועים ומצבים בביקורת שאירעו בחברות שונות ולשאול לגבי השפעתם על תהליך הביקורת ועל חוות הדעת (שאלת “קייסים”), יינתנו לסטודנטים תמצית דוחות כספיים של חברה עם מספר פרטים נוספים אודות החברה והסטודנט יצטרך לבצע סקירה אנליטית לדוחות ועל סמך תוצאות הסקירה האנליטית לציין את ההשפעה על הביקורת ועל חוות הדעת.
  3. חידוש נוסף יהיה מתן דגש על שאלות שלא ניתן למצוא להם פתרון קל באמצעות ספר התקנים המצוי בפני הסטודנט במהלך הבחינה. הכוונה לשאלות אינטגרציה (שאלות מיזוג, שילוב ואיחוד של תקנים), הדורשות שליטה והבנה של תהליך הביקורת על בוריו.
  4. שאלות אמריקאיות – מעבר לשאלות רב ברירה המצריכות שליטה בחומר, הבנה מעמיקה,  ודיוק בבחירת התשובה הנכונה.

 

שינויים אלו ידרשו מהסטודנטים לבצע שינויים משמעותיים באופן הלימוד ובהרגלי הלמידה על מנת לעבור בהצלחה את הבחינה. הסטודנטים יצטרכו להגיע לבחינה כשהם מבינים את מתודולוגיית הביקורת ומצוידים במיטב הכלים לפתרון שאלות עומק ושאלות הבנה.

 

שינויים בשלב מאוחר יותר (שלב ב’) – מעבר לבחינות ממוחשבות

המעבר לבחינות ממוחשבות נולד מתוך רצון לאפשר לבחון את כישורי הסטודנטים בתחומים הקרובים ככל שניתן לתחומים שלגביהם ידרשו לתת מענה במסגרת עבודתם בפרקטיקה. השגת מטרה זו תבטיח שרואי החשבון שיקבלו רישיונות יהיו בעלי הכישורים הנדרשים לבצע את עבודת רואה החשבון המודרני.

להלן מאפייני שאלות שעשויים להיכלל בבחינות הממוחשבות:

  1. שאלות הדורשות ניתוח מידע. למשל, יינתנו לסטודנטים דוחות כספיים והם ידרשו לתכנן את הביקורת רק על סמך הדוחות הכספיים שהומצאו להם;
  2. הסטודנטים ידרשו לבצע שליפה וכרייה של נתונים מקובצי אקסל או קבצים דומים;
  3. הסטודנטים ידרשו לבצע שימוש בספרות מקצועית לצורך פתרון בעיות, לא רק תקנים, אלא שימוש בחוקים, תקנות וכיו”ב המצויים במאגרי מידע;

 

מכיוון שמעבר לבחינות ממוחשבות דורש היערכות לוגיסטית ומקורות תקציביים גדולים, נראה ששלב זה לא ייושם בטווח הזמן הקרוב. יחד עם זאת, עצם העלאת המודעות לנושא וקביעת יעדים מהווה את אבן הפינה להחלת השינוי.

 

היערכות מיומנות לשינויים הצפויים

אנו במיומנות חיים את עולם הביקורת, הן בהיבט הפרקטי היומיומי והן בהיבט האקדמי במסגרת הכנת סטודנטים לבחינות מועצה. שיטות הלימוד שפותחו על ידינו שמות דגש על לימוד באמצעות הבנת החומר ועל מתן כלים לסטודנטים להתמודדות עם שאלות הבנה ושאלות עומק בביקורת כמוסבר לעיל. אנו לא מסתמכים על בחינות קודמות, ולא דוגלים בהעתקת תקני הביקורת לתוך מחברות הבחינה. שיטות הלימוד שלנו מותאמות לשאלות מורכבות, לשאלות “חוצות תקנים” לשאלות הבנה, לניתוחים מעמיקים ולשאלות בהם יש את גורם ההפתעה.

אנו תמיד עם היד על הדופק, מעודכנים ומעדכנים אתכם בכל התקנים, החוקים, ההצעות לתקינה ולחקיקה, שינויים בבחינה ובמבנה הבחינה, כך שתגיעו מוכנים היטב ותעברו את בחינת המועצה בביקורת!

אנו כבר שנים מלמדים את הסטודנטים שלנו להבין היטב את החומר, להבין את הביקורת, ובכך לתת לכם כלים וידע, כך שתגיעו מוכנים לבחינה ותצליחו להתמודד עם כל השאלות ובמיוחד, תוכלו להתמודד בהצלחה עם שאלות קשות ומורכבות!

בקורסים ובספרים שלנו תוכלו למצוא דוגמאות לשאלות חשיבה מהסוג החדש הכוללות פתרון של רו”ח ארז כהן.

 

בתחילת שנות ה – 2000, החליטה  מועצת רואי החשבון לאפשר לסטודנטים להיכנס עם ספר תקני הביקורת לבחינה. שינוי זה היה משמעותי עבור הסטודנטים מכיוון ששינה את תפיסת הלימוד מקצה לקצה. בבחינות המועצה שהתקיימו ללא ספר תקני הביקורת, הסטודנטים נדרשו ללמוד בע”פ כמות גדולה מאוד של חומר. הכניסה עם ספר תקני הביקורת לבחינה שינתה את תפיסת הלימוד ודרשה מהסטודנט לעבור מלימוד בע”פ ושינון חומר להבנה של הביקורת.

נראה שאנחנו עומדים בפתח שינוי משמעותי נוסף שיעמיק וירחיב את הדרישות מהסטודנטים. אנו חיים בעולם דינמי ועוסקים במקצוע המחייב התייחסות לשינויים, על הסטודנטים והמרצים לתת מענה ולהסתגל לשינויים.

 

  • רו”ח ארז כהן מלמד  לבחינת המועצה בביקורת באוניברסיטת חיפה משנת 2002 עם שיעורי מעבר מהגבוהים בארץ, וכן בעלים של מיומנות – קורסי הכנה מקצועיים לבחינת המועצה בביקורת, מתמחה בהגשת ערעורים לבחינת המועצה בביקורת, כותב מאמרים בתחום ומעביר סדנאות מקצועיות במשרדי החשבון הגדולים בארץ (BIG4).

על ההכנה לבחינה בביקורת לא מתפשרים! לפרטים נוספים: