אנחנו במיומנות היינו ערים, זיהינו את שינוי המגמה בבחינות המועצה ופרסמנו הודעות על כך כבר בחודש ינואר, 2017.

נערכנו לקורסים, שינינו את מערכי השיעור, כתבנו שאלות בנוסח החדש והסטודנטים שלמדו אצלנו בקורסים וסטודנטים אשר רכשו את הספרים, נחשפו לשינויים ולשאלות החדשות ולא הופתעו בבחינה!

מיד לאחר הבחינה (מועד חורף 17′) התמקדנו בדבר אחד – ניתוח מעמיק של הבחינה ,  מיפוי השאלות, זיהוי המגמות והערכת השינויים הצפויים בעתיד, איתרנו את נקודות החולשה של הסטודנטים ועסקנו בגיבוש אסטרטגיה, כל זאת בכדי לחזות את הבחינה הבאה – מועד קיץ 18′.

לקראת בחינת המועצה בביקורת, מועד קיץ 18′, עדכנו את חומר הלימוד, פיתחנו כלי לימוד חדשים והחשוב מכל – כתבנו מאגר מגוון של שאלות על פי מאפייני השאלות החדשות כי אנחנו יודעים שסטודנטים לומדים מבחינות, אך הבחינות הקיימות כבר אינן רלוונטיות!!

אנחנו ממשיכים לפתח ולשכלל את שיטות הלימוד שלנו, אנחנו משקיעים מאות שעות בפיתוח הספרים, הקורסים, אתר האינטרנט שלנו והחשוב מכל – עוסקים בכתיבת שאלות עומק ושאלות מחשבה חדשות על מנת להכין את הסטודנטים שלנו לרמת המוכנות הגבוהה ביותר לבחינת המועצה בביקורת!

נמשיך להיות חוד החנית של לימודי הביקורת בארץ, נמשיך להוביל בביצוע שינויים, פיתוח והתאמת שיטות לימוד וכלי למידה מתקדמים, נמשיך להיות ראשונים בזיהוי מגמות של שינויים ונמשיך להכשיר את דור העתיד של רואי החשבון לאתגרים העומדים בפני רואה החשבון המודרני.

 

לאן תרצו להמשיך מכאן?