התחזיות שלנו מלפני 4 שנים (ינואר, 2017) התממשו!!! בניתוח בחינת המועצה שפורסם על ידינו בחודש ינואר 2017 צפינו שני שינויים מהותיים בבחינות המועצה בעתיד:

שינוי ראשון

מעבר לבחינות הדורשות הבנה מעמיקה של החומר, בחינות הכוללות צורך בניתוח נתונים כספיים ומתן מענה אינטגרטיבי לשאלות חוצות תקנים – שינוי זה אכן התממש החל מבחינות המועצה של קיץ 2017

שינוי שני

צפינו כי יתרחש שינוי מהותי נוסף בבחינות המועצה והן יתבצעו בעתיד באמצעות מחשב

ואכן, העתיד כבר פה….בדיוק כפי שחזינו, מועצת רואי חשבון פרסמה כי החל מבחינת המועצה הקרובה הצפויה להתקיים בקיץ 2021, בחינות המועצה בביקורת ובפיננסית יהיו באמצעות מחשב.

המועצה פירסמה כי בשלב הראשון שיארך במשך 3 מחזורים של בחינות, כלומר – קיץ 2021, חורף 2021 וקיץ 2022, סטודנטים יוכלו לבחור האם להמשיך ולהיבחן בכתב או במחשב. החל ממועד חורף 2022 הבחינות יתקיימו באופן ממוחשב בלבד!

אז אם אתם שואלים את עצמכם, איך יכולנו לצפות את העתיד, שהרי אתם יודעים למי ניתנה הנבואה….אנו שמחים לעדכן אתכם, שהתחזית שלנו נוצרה כתוצאה מ……הרבה עבודה קשה!

אנחנו מתמחים בתחום הביקורת ומתמקדים אך ורק בדבר שאנחנו אוהבים וטובים בו – ביקורת!

אנחנו חיים ביקורת 24/7, מתעדכנים ומעדכנים כל הזמן, הן בשינויים בארץ והן בחו”ל, מנתחים את כל בחינות המועצה, נערכים מראש לכל השינויים, ומעדכנים בהתאם את מערכי הקורסים שלנו, את ספרי הלימוד ואת שיטות הלימוד.

היינו הראשונים שזיהו ונערכו לשינוי בבחינות המועצה שחל בקיץ 2017 והספרים שלנו היו היחידים שכללו שאלות מתאימות לשינויים שחלו בבחינות.

היינו הראשונים שזיהינו את השפעת מגיפת הקורונה על ביקורת הדוחות הכספיים, וכבר בתחילת חודש מרץ, 2020 כשהקורונה עדיין לא נקראה “מגיפה”, פירסמנו מאמר חשוב בנושא השפעת הקורונה על הדוחות הכספיים של 2019 – רוב משרדי רואי החשבון פעלו והתייחסו לקורונה בדוחות של 2019 כאירוע שאינו בר התאמה – בדומה לניתוח שכללנו במאמר שפירסמנו. בהתאם לכך, כללנו בספרי ההכנה שלנו פרק ייחודי בנושא השפעת הקורונה על הביקורת, כולל שאלות ופתרונות בנושא.

וכעת, אנו הראשונים שחזינו את המעבר לבחינות הממוחשבות, ואנו הראשונים להיערך להשפעות המעבר.

בהתאם לפרסום מועצת רואי החשבון בנדון, בשלושת המועדים הקרובים לא צפויים שינויים מהותיים במבנה הבחינה. מועצת רואי החשבון לא התייחסה למבנה הבחינות בעתיד, החל מחורף 2022. אנו מעריכים שהחל ממועד חורף 2022 יהיו שינויים מהותיים מאוד במבנה הבחינה ואנו נערכים לשינויים אלו בהתאם.

אנו מעריכים שבכל אחד משלושת מועדי הבחינה הקרובים, רמת הקושי של הבחינות תהיה בדרגה של 4-5 דרגות קושי מתוך 6 דרגות קושי (דרגת הקושי של הבחינה האחרונה שהתקיימה בינואר 2021 הוערכה על ידינו כ – 4 מתוך 6 דרגות קושי). להערכתנו הדרישות מהסטודנטים ילכו ויגדלו. בהתאם לכך, אנו מוודאים שרמת הלימוד בקורס והשאלות הרבות שמשולבות בספר ההכנה יתאימו לדרישות ההולכות וגדלות ויאתגרו את הסטודנטים עם מצבים חדשים ומשתנים באופן שיכין אותם באופן מיטבי לבחינה.

בהתאם לכך, הסטודנטים נדרשים לסגל שינויים משמעותיים באופן הלימוד ובהרגלי הלמידה. הסטודנטים נדרשים להגיע לבחינה כשהם מבינים את מתודולוגיית הביקורת ומצויידים במיטב הכלים לפתרון שאלות עומק, שאלות אינטגרטיביות ושאלות הבנה.

 

כיצד אנחנו נערכים לשינויים?

אנו במיומנות חיים את עולם הביקורת, הן בהיבט הפרקטי היומיומי, והן בהיבט האקדמי במסגרת הכנת סטודנטים לבחינת המועצה. שיטות הלימוד שפותחו על ידינו שמות דגש על לימוד באמצעות הבנת החומר ועל מתן כלים לסטודנטים להתמודדות עם שאלות הבנה ושאלות עומק. אנחנו לא מסתמכים על בחינות קודמות, ולא דוגלים בהעתקת תקני הביקורת למחברת הבחינה.יש לנו ניסיון בשינויים ובהטמעת מערכי למידה מתאימים. שיטות הלימוד שלנו מותאמות לשאלות מורכבות, לשאלות חוצות תקנים, לשאלות הבנה, לניתוח נתונים ולשאלות בהם יש את גורם ההפתעה לסטודנט.

אנחנו תמיד עם “היד על הדופק” מעודכנים ומעדכנים אתכם בכל התקנים, החוקים, ההצעות לתקינה ולחקיקה כך שתגיעו מוכנים באופן מיטבי לבחינה!

הסטודנטים שלנו מגיעים ערוכים ומוכנים לבחינה בביקורת!

הסטודנטים שלנו לא מופתעים מאופי השאלות, מרמת הקושי שלהן ומסגנון, הם יודעים כיצד לגשת לשאלות וכיצד להתמודד איתן, כל זאת מכיוון שהם נחשפו לשאלות דומות במסגרת הקורסים וספרי הקורס ומכיוון שהם הגיעו לבחינה כשהם מצוידים בכלים מתאימים למענה לבחינה מסוג זה.

יעידו על כך עשרות התודות שאנחנו מקבלים מיד לאחר הבחינה במיילים, בהודעות, בווטסאפ בפייסבוק ובטלפון. תגובות שמחממות את הלב וגורמות לנו לרצות ולהמשיך לפתח כלים נוספים שיסייעו לכם הסטודנטים לעבור את הבחינה בהצלחה.

לניתוח בחינות המועצה האחרונות 

אז אם אתם רוצים להגיע מוכנים לבחינת המועצה הקרובה בביקורת, אם אתם לא רוצים להיות מופתעים מהבחינה הבאה, אם אתם רוצים לקבל כלים אמיתיים להתמודד עם הבחינה בהצלחה – בואו ללמוד איתנו!

 

מיומנות – להגיע מוכנים לבחינה!