כללי


 1. ציוני הבחינות מתפרסמים באינטרנט וכן באמצעות הדואר במכתב רשמי
 2. במכתב הרשמי מפורט ציון הבחינה לפי שאלות, ללא חלוקה לניקוד לפי סעיפים
 3. ניתן להגיש למועצה ערעור על ציון בחינה תוך 30 יום ממועד המכתב הרשמי
 4. יש להקפיד לעמוד בלוח הזמנים ולהגיש את הערעור למועצת רואי החשבון עד מועד זה
 5. בשלב ראשון, נדרש הסטודנט לפנות למועצת רואי החשבון בכתב תוך 10 ימים ממועד המכתב הרשמי (מומלץ לפנות מייד עם קבלת התוצאות) ולבקש:
  ⚬ לקבל צילום של מחברות הבחינה
  ⚬ לקבל את הפירוט המלא של ניקוד השאלות על פי סעיפים. משך הזמן עד לקבלת צילומי הבחינה ופירוט הנקודות משתנה מבחינה לבחינה  ועשוי לארוך כשבועיים ואף יותר. לעיתים, המועצה מאריכה את משך הזמן להגשת הערעור, יש לשים לב שהארכה מאושרת על ידי המועצה בכתב בלבד (במכתב המצורף לצילום המחברות) – אין להתבסס על שמועות בנדון. בכל מקרה של איחור במשלוח מחברות הבחינה מומלץ לבדוק עם מועצת רואי החשבון.
 6. יש להגיש את הערעור בשם הסטודנט ללא ציון שמות או מס’ זהות, יש לציין מס’ שולחן ומס’ נבחן בלבד

הערעור במיומנות נחלק לשני שלבים:

1

בדיקת היתכנות הערעור

 

בשלב זה מתבצעת בדיקה מקצועית וקפדנית של מחברות הבחינה לאיתור סעיפים בהם הניקוד שניתן הינו בחסר ושבגינם יש מקום לערער על תוצאות הבחינה, מסקנות וחוות דעת יינתנו בשיחה טלפונית.

 

2

כתיבת הערעור

 • כתיבת הערעור מתבצעת  ע”י רו”ח ארז כהן בלבד!
 • עם סיום הכתיבה, הערעור מועבר למערער באמצעות המייל
 • המערער נדרש לשלוח את הערעור למועצת רואי החשבון בצירוף אישור על תשלום אגרת הערעור למועצה

 

בהצלחה!!!

תלמידים ממליצים

“קיבלתי 58 במבחן המועצה בביקורת והייתי ממש אובד עצות. חבר המליץ לי על ארז ואמר שאם יש מישהו שיכול לעזור לי זה הוא.

לאחר המתנה לתוצאות הערעור, קיבלתי 62. העלו לי 4 נקודות!

אם מישהו מקבל ציון גבולי ומחפש גורם מקצועי ואמין – ההמלצה היחידה שלי לפנות לארז!”

עוז מ. קיץ 17' (הגיש ערעור על מועד חורף 16')

השאירו פרטים לקבלת מידע נוסף: